Червената книга

Всички знаем за червената книга. Тя съдържа информация за застрашени от изчезване видове.Сега ще ви запозная с някои от тях.

БОЗАЙНИЦИ

В Червената книга на България са вписани 19 бозайника, като златка, пъстрият пор , тюленът монах, кафявата мечка, видрата, дивата котка, някои видове прилепи и други. Изчезналите бозайници са европейската норка, афалта и муткурът. През последните десетилетия са изчезнали и шест местни породи домашни животни –риломанастирска овца, местна клепоуха свиня, местна правоуха свиня, делиормански кон, камчийски кон и рилски кон.

ПТИЦИ

Такива са черният щъркел, осоядът, скалистият орел, ливадният дърдавец, горски бекас, гълабът хралупар, белогръдият кълвач, черният кълвач, малък креслив орел, соколът орко, големият ястреб, египедски лешояд, орел змияр, ловен сокол, белошипа ветрушка, червен ангъч. Девет вида птици са престанали да гнездят и са вписани в Червената книга като изчезнали. Шест от тях – розов пеликан, картал, сив жерав, средна бекасина и малка кукомявка вече не гнездят в страната в размножителния период. Тези три вида – брадат лешояд, момин жерав и стрепет вече не гнездят в България, нито мигрират през нея.

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ

В червената книга са описани 2 земноводни и 13 влечуги. Защитени са вдлъбнаточел смок, смок мишкар, змиегущер, леопардов смок, сухоземна костенурка и други.

РИБИ

Рибите, които са изброени в червената книга са 24. Аз ще ви опиша само някои от тях. Застрашени от изчезване са див шаран, кавказко попче, деветиглена бодливка, дунавска минога, уклей, михалца, волжка бяла риба, келерово попче, шип и други.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: